Фермер хожалықлары дыққатына!

Ғәлле туқымгершилиги бирлеспеси 2022-жыл туқымлық ғәлле жетистириў ушын фермер хожалықлары арасында тендер тийкарында таңлаў өткерилетуғынлығын мәлимлейди:

Таңлаўға қатнасыў ушын жер балл бонитети жоқары зүрәәт жетистириў имканиятына ийе болған фермер хожалықлары таңлап алынады. 

Таңлаўға қатнасыў ушын талабанлардан төмендеги ҳүжжетлер қабылланады:

  1. Жер балл бонитети ҳаққында контурлар бойынша мағлыўматы;
  2. Суў менен тәмийинлеўи контурлар мағлыўматы;
  3. Фермер хожалығында ислеўшилердиң қәнийгелиги ҳәм ис стажы;
  4. Фермер хожалығы устав қорына төлеген пулының муғдары;
  5. Фермер хожалықларының техникалары бойынша;
  6. Фермер хожалықларының кейинги 3 жылда ғәлле жетистириў шәртнамасын орынлағанлығы хаққында районлық статистика бөлиминиң мағлыўматы;
  7. Фермер хожалығы майданында соңғы үш жыл даўамында 2019-2020-2021-жылларда кеселликлер, зыянкеслерге хәм жабайы шөплер күшли тарқалыўы күзетилди-күзетилмеди.

         Таңлаўға қатнасыў ушын қосымша мағлыўматларды Ғәлле туқымгершилиги бирлеспесинен алыўыңызға болады.

         Мәнзили:                     Қараѳзек районы Аўыл хожалығы бөлими

                                                        Қарақалпақстан көшеси номерсиз жай.