Хабарландырыў.

Ҳүрметли районымыз турғынлары!

Қараөзек районы орайын табиий газ бенен тамийинлеўши орта басымлы газ тармақларында оңлаў жумыслары алып барылыўына байланыслы 2021-жылдың 20-август күни саат 15-00 ден 18-00 аралығында  Қараөзек  районы орайындағы барлық түрдеги тутыныўшыларға табиий газ жеткерип бериў ўақтынша тоқтатылатуғынлығын мәлим етип билдиремиз.