ДАҒАЗА!

Ҳүрметли Қараөзек районы турғынлары.
“Өзбектелеком” АК Қарақалпақстан Республикасы филиалының 2022-жыл 31-марттағы 80-санлы буйрығы тийкарында “Интернетге жалғаның ҳәм абонент қурылмасын алың” акциясы өткерилмекте.
Акцияда ҳәр бир абонент интернетке қосылыў ушын 170 мың сумлық тарифке 1 жыл даўамында үзликсиз жалғаныў, 1 жылдан кейин қәлеген тарифке өтиў ҳәм модем абоненттиң өз есабына меншиклестирилип бериледи. Бир абоненттиң интернет хызметине жалғаныўы төмендегише.
1. 170 мың сум. жалғанған айының интернет төлеми (абонент плата).
2. 45 мың сум. абонент атына дизимнен өтиў 1-мәрте (регистрация).
3. Коробкадан баслап абоненттиң үйине шекемги тартылатуғын дроб кабель (1-метри кабель 1500 сум).
Сиз жоқарыда көрсетилген акция хызметинен пайдалансаңыз интернет тарифиңиз шекленбеген болып (безлимитный) тезлиги 60 Мбит/с ҳәм телефон хызмети Өзбекстан Республикасы бойлап минуты шекленбегенлигин (безлимитный) мәлимлеймиз.
“Өзбектелеком” АК Қарақалпақстан Республикасы филиалы Қараөзек районлық телекоммуникация тармағы.