admin

Ózbekstan Respublikası Ministrler Kabinetiniń 2022-jıl 6-sentyabr kúngi “Qaraqalpaqstan Respublikası aymaǵın sociallıq-ekonomikalıq jaqtan rawajlandırıw, qolaylı biznes ortalıǵın jaratıw, innovacialıq texnologiyalardı engiziw hám infrastrukturalar menen támiyinlew dárejesin jánede jaqsılaw arqalı xalıqtıń páráwanlıǵın asırıwdıń qosımsha is-ilájları haqqında” ǵı 500-sanlı qararına tiykar, ishki jollardı qum-shebenli qaplamaǵa ótkeriw boyınsha rayonda jıl dawamında bir qatar jumıslar ámelge asırıldı: – 1-sektor aymaǵında 20,7 km; – 2-sektor aymaǵında…

  Jınayat isleri boyınsha Qaraózek rayon sudı baslıǵı R. Kaukıshev tárepinen rayondaǵı “Jaslar orayı” imáratı májilisler zalında kóshpeli ashıq sud májilisin ótkerdi. Onda Ózbekstan Respublikası HJhK niń 183-statyası menen hákimshilik huqıqbuzarlıq islegen 3 shaxstıń qarsısına toplanǵan hákimshilik huqıqbuzarlıq isi kórip shıǵıldı. Onda biymezgil júrip, spirtli ishimlik ishken halda kóshede jorası menen shawqım shıǵarıp, más halında jámiyette júris-turıs qaǵıydaların qastan mensinbesten…

Qaraózek rayonında 2023-2024-jıllarda rayon xalqın azıq-awqatlıq ónimleri menen támiyinlew ushın qıs hám báhár máwsimlerinde tiykarǵı túrdegi azıq-awqat hám awıl xojalıǵı ónimlerin rezervin jaratıw boyınsha rayon hákimligi tárepinen bir qatar jumıslar ámelge asırılmaqta. Bul baǵdarda, rayon hákimi tiyisli taraw basshıları menen birgelikte diyxan fermerlerdiń atız maydanlarında bolıp, azıq-awqat qáwipsizligin támiyinlew hám ishki bazardaǵı bahalardıń turaqlılıǵın saqlaw ilájlarınıń orınlanıwın támiyinlew boyınsha sáwbet…

Qaraózek rayonında Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń 2023 jıl 15 noyabr kúngi «Kishi biznesti rawajlandırıw finanslıq qollap-quwatlaw ilajları haqqında» ǵı PQ-366-sanlı qararınıń mazmun-mánisi, kishi biznesti rawajlandırıwdı finanslıq hám institutcional qollap-quwatlaw ilajları baǵdarında seminar bolıp ótti. Seminarda shıǵıp sóylewshiler, xalıqtı kishi hám orta bizneske keń tartıwdıń qosımsha ilajları belgilengeni, yaǵnıy «Kishi biznesti úzliksiz qollap-quwatlaw» kompleks baǵdarlaması sheńberindegi joybarlardı finanslıq támiyinlew ushın bank ustavına…

Dúnyada insanlardıń bir-birin qádirlewi, quwanısh hám qayǵısın bólisiwi, ǵamqorlıq kórsetiw, hal-jaǵdayınan xabar alıw, insanǵa tán pazıyletlerden bolıp sanaladı. “3-dekabr Xalıqaralıq mayıplar kúni” múnəsebeti menen sociallıq jərdemge mútəj həm mayıplıǵı bolǵan puqaralarǵa rayon hákimligi tárepinen húrmet-izzet kórsetilip, bayram dásturxanı jayıldı. Ilájǵa rayon hákimi U. Utambetov hám qáwender shólkem basshıları qatnasıp, bárshe qatnasıwshılardı sáne múnásebeti menen qutlıqlap, shańaraqlarına amanshılıq, ózlerine bekkem den-sawlıq…

Búgingi kúnde rayon aymaǵındaǵı bilimlendiriw mákemelerinde ámelge asırılıp atırǵan reformalardı iske asırıwda oqıw-tárbiya processinde ózleriniń bilimi, is tájiriybesi hám insanıylıq pazıyletleri menen kózge túsken oqıtıwshılardıń abıroyın kóteriw, olardı hár tárepleme qollap-quwatlaw hám xoshametlewge ayrıqsha itibar qaratılıp kiyatır. Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń 2022-jıl 3-fevraldaǵı F-22-sanlı biyliginde belgilengen wazıypalardıń orınlanıwın támiyinlew maqsetinde, Qaraózek rayonı mektepke shekemgi hám mektep bilimlendiriw bólimine qaraslı ulıwma orta…

  Hár bir xalıqtıń, millettiń biybaha baylıǵı ana tili bolıp tabıladı. Millettiń tiykarǵı belgisi-bul óziniń ayrıqsha tiliniń bolıwı. Sebebi til arqalı hár qanday millet yamasa xalıq ózine tán milliy ózgesheligine iye boladı, ekinshi tárepten milliy tili arqalı basqa milletlerden ajıralıp turadı. Xalqımızdıń áyyemgi qádiriyatlarınan biri bolǵan ana tilimiz haqıyqıy erkin alǵan Mámleketlik til haqqındaǵı nızamnıń qabıl etilgenine 34 jıl toldı….

  Rayondaǵı Ayrıqsha jaǵdaylar bólimi tárepinen «Quralpa» awıl puqaralar jıyınındaǵı 22-sanlı ulıwma orta bilim beriw mektebinde «Órt qáwipsizligi» aylıǵı sheńberinde, mektep jámááti hám oqıwshı jaslar menen birgelikte ayrıqsha jaǵdaylardıń hám órtlerdiń aldın alıw boyınsha keń túrde úgit-násiyat jumısları alıp barıldı. Onda tiyisli kánigeler tárepinen Órt káwipsizliginiń aldın alıw hár túrdegi ayrıqsha jaǵdaylar júz bergende onnan qorǵanıw ilájları boyınsha túsinik jumısları…

Búgin Qaraózek rayonı hákimliginiń úlken májilisler zalında Sociallıq qorǵaw milliy agentligi Qaraqalpaqstan Respublikası basqarması, Byudjetten tısqarı Pensiya qorı Qaraqalpaqstan Respublikası basqarması hám Qaraózek rayonı hákimligi menen birgelikte seminar shólkemlestirildi. Seminarda, Ózbekstan Respublikası Ministrler Kabinetiniń 2023-jıl 10-noyabr kúngi «Sociallıq qorǵawdıń birden-bir reestri» málimleme sisteması arqalı kem támiyinlengen shańaraqlardı anıqlaw hám olarǵa sociallıq napaqalar tayınlaw boyınsha elektron tárizde arza beriwdi engiziw is-ilajları…

Búgin Qaraózek rayonı hákimliginiń úlken májilisler zalında Ózbekstsan Respublikası Oraylıq banki Qaraqalpaqstan Respublikası bas basqarması hám Ibilermenler háreketi Ózbekstan Liberial Demokratiyalıq partiyası Qaraqalpaqstan Respublikalıq Keńesi menen birgelikte seminar-trening ótkerildi. Seminarda qatnasıwshılarǵa tiyisli qánigeler tárepinen Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń «Qaraqalpaqstan Respublikasında isbilermenlerge qolaylı sharayatlar jaratıwǵa tiyisli qosımsha is-ilajlar haqqında» ǵı PP-129-sanlı pármanınıń orınlanıwı, kommerciyalıq banklerde saqlanatuǵın amanat túrleri hám Shańaraqlıq isbilermenlikti jolǵa…