Normativ hújjetler

Өзбекстан Республикасының «Тоғай ҳаққында»ғы Нызамы (Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Ахборотномаси, 1999 й, 5-сон, 122-модда) 32-статьясы ҳәм Өзбекстан Республикасының «Жергиликли мәмлекетлик ҳәкимият ҳаққында»ғы Нызамының 6-статьясына муўапық ҚАРАР   ЕТЕДИ: 1. Қараөзек мәмлекетлик тоғай хожалығыныӊ тоғай фонды аймағында қарар Нызамлы түрде күшке кирген күннен баслап, 2021-жыл 31-декабрьге шекем «Тоғайларда өрт қәўипсизлиги мәўсими» деп белгиленсин. 2. Район аймағындағы тоғайларда өрт қәўпиниӊ алдын алыў ҳәм…

Бүгин Қараөзек районында халықты коронавирусқа қарсы емлеў илажлары басланып, биринши нәўбетте медицина хызметкерлери менен 65 жастан жоқары пуқараларға салынды. Бир күнниң өзинде 111 ге жақын адам вакцина менен емленди. Мағлыўматларға қарағанда, коронавирусқа қарсы емленген шахслар вакцина алғаннан соң, 30 минут даўамында бақлаўда болады. Сондай-ақ, 3 күн даўамында үйине барып көриў жолы менен турақлы қадағалаў алып барылады. Сондай-ақ,  барлық емлеў орынлары…

Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2020-жыл 25-март күнги «Үй-жай сатып алыў ушын пуқараларға субсидия төлеў тәртиби ҳаққында»ғы       182-санлы қарары бойынша дәраматы жоқары болмаған ҳәм үй-жай шараятларын жақсылаўға мүтәж болған пуқараларға, аўыр социаллық жағдайға түсип қалған ҳаял-қызларға, мәмлекеттиң социаллық турмысында белсендилик көрсетип атырған жасларға субсидиялар бериў жолға қойылды.  Субсидия кимлерге бериледи? – Турақ жай шараятын жақсылаўға мүтәж болған шаңарақларға, аўыр социаллық жағдайға…

Өзбекстан Республикасының“Географиялық объектлердиң атамалары ҳаққында”ғы Нызамының4-5-статьяларына тийкарланып географиялық объектлердиң атамаларын өзгертиў мақсетинде ҳәм Қарақалпақстан Республикасы “Жергиликли  ҳәкимият ҳаққында”ғы Нызамының 6-статьясына муўапық Қ А Р А Р  Е Т Е Д И: 1. Жергиликли халықтыңтарийхый, миллий, этникалық, географиялық, тилине байланыслы ҳәм басқа өзгешеликлерин есапқа алған ҳалда көрипшығылып,усынылған Өзбекстан Республикасы “Географиялықобъектлердиңатамаларыҳаққында”ғы Нызамының  4-, 5-статьяларына  тийкарланып көшелердиңатамаларынөзгертиўбойыншаусынысларқосымшағамуўапық тастыйықлансын. 2. Районлық статистика бөлими (А.Жолдасбаев)не усы…

Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2020-жыл 3-декабрдеги «Ресурс салықлары ҳәм мал-мүлк салығын жәнеде жеделлестириў ҳаққында»ғы        ПП-6121-санлы Пәрманында, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм ўәлаятлар Халық депутатлары Кеңеслери Салық кодекси менен белгиленетуғын салық ставкалары тийкарында (юридикалық ҳәм физикалық тәреплердиң) аўыл-хожалығына мөлшерленбеген жерлер ушын қала ҳәм районлар кесиминде, олардың экономикалық раўажланыўына қарап жер салығы ставкасын 0,5 тен 2,0 ге шекем кемейттириўши ҳәм асырыўшы коэффициентлерин қолланған…

“Жергиликли мәмлекетлик ҳәкимият ҳаққында”ғы Қарақалпақстан Республикасы Нызамының 5, 22-статьялары, “Жол ҳәрекети қәўипсизлиги ҳаққында”ғы Нызамының (Өзбекстан Республикасы нызам ҳүжжетлери топламы, 2013-жыл, 15-сан, 197-статья) 17-статьясы, Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2003-жыл 31-январдағы 54-санлы қарары менен тастыйықланған “Транспорт қуралларын мәжбүрий техникалық көриктен өткериў тәртиби ҳаққында”ғы Режесине (Өзбекстан Республикасы нызам ҳүжжетлери топламы, 2003-жыл 1-2-сан, 17-статья) хәмде Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң                          2020-жыл 6-январь  күнги 02-08/13-01/3-санлы мәжилис…

2020-жыл 29-декабрь куни Өзбекстан Республикасы Президентиниң Олий Мажлиске жоллаған Мүрәжатнамасын аймақларда кең үгит-нәсиятлаў мақсетинде «С.Камалов» АПЖ аймағындағы районлық ХББне қараслы 5-санлы УОББ мектебинде ушырасыў болып өтти. Ушырасыўға Өзбекстан «Миллий тикланиш» демократиялық партиясынан, 13-санлы «Қаракөл» сайлаў округи депутаты З.Ережепова, Республика Руўхыйлық ҳәм ағартыў орайы районлық бөлими бас қәнигеси М.Палўаниязов,  Олий Мажлис Нызамшылық палатасы жанындағы Жаслар парламанти ағзасы Г.Сагатдиновалар қатнасты. Иләж даўамында…

Өзбекстан Республикасы Президенти Ш.М.Мирзиёев 2020-жыл 29-декабрь күни Өзбекстан Республикасы Олий Мажлисине жоллаған мүрәжәәтнамасында коррупцияға қарсы гүресиўде алдымызда әмелге асырылыўы лазым болған ўазыйпалар ҳаққында тоқтап өтип, коррупцияның ҳәр қандай көринисине бийпарўалық пенен қарамаў күнделикли турмысымыздың ажыралмас бөлегине айланыўы лазымлығы, коррупцияға қарсы гүресиўде барлық мәмлекетлик уйымлар, сиясий партиялар, жәмийетлик шөлкемлер, ғалаба хабар қураллары, ҳәр бир пуқараның дыққатында болыўы зәрүр екенлигин айтып өтти. Сондай-ақ, коррупцияның өте аўыр жынаят екенин ҳәм оған қарата дыққатлы болыў ураны тийкарында перзентлеримизге жаслық дәўиринен баслап сиңдириўимиз, оларға тек ғана ҳадал мийнет ҳәм исбилерменлик жолы менен дәрәмат табыўды үйретиўимиз лазымлығы, коррупцияның алдын алыў бойынша барлық мәмлекетлик уйымларда қарар қабыл етиў процесслери, ашық ҳәм тек ғана ашық болыўын тәмийинлеў әҳимийетке ийе екенлигин айтып өтти. Буның мысалы ретинде, пуқараларымыздың 2020-жылдың басынан баслап ашық жәрияланып атырған мәмлекетлик буйыртпаларға байланыслы мағлыўматлардан пайдаланып, олардан келип шығатуғын мәселелерди көтерип атырғанлығына тоқтап өтти. Финанс министирлигине үш ай мүддет ишинде мәмлекетлик кеңселери, бюджеттен тысқары қорларының дәрәмат ҳәм қәрежетлери, мәмлекет үлесине ийе болған шөлкемлер буйыртпалары, мәмлекетлик субсидия ҳәм грантларына байланыслы мағлыўматларды жәрия етиў практикасын жолға қойыўды тапсырды. Буннан тысқары, ақырғы еки жыл даўамында ҳәкимлердиң еки ярым мыңға жақын қарарлары судлар тәрепинен бийкар етилгенин, буннан кейин ҳәкимлердиң қарар қабыл етиўинде ашықлықты тәмийнлеў зәрүрлигин келтирип шығарып атырғанын, соның ушын жергиликли мәмлекетлик ҳәкимяты кеңселериниң қарарларын есапқа алыў ҳәм жәриялаў бойынша электрон хабар сиситемасы жәрия етилетуғыны айтылды. Сондай-ақ, Президентимиз Ш.М.Мирзиёев коррупцияға қарсы гүресиў агентлигине бир ай мүддет ишинде ашық жәрияланыўы лазым болған мағлыўматлар дизимин кеңейтиў бойынша усыныслар киригизиўди тапсырды. Сондай-ақ тысқары коррупцияға қарсы гүресиўдиң нәтийжели қуралларынан бири – кадрларды таңлаў ҳәм жумысқа қабыл етиўдиң ашық системасын жолға қойыўдан ибәрат екенлигин, усы система тийкарында кадрларды таңлаўда ескише усыллардан бас тартыў, кадрлардың интеллектуал сана сезимин, руўхый пәзийлетлерин баҳалайтуғын ашық ҳәм әшкәра таңлаў системасын жәриялаў, коррупцияның алдын алыў бойынша мәмлекет хызметкерлерин турақлы оқытыў ҳәм билимин баҳалап барыў сиситемасының жолға қойылыўы тийкарғы ўазыйпаларымыз екенлигин атап өтти.

Нөкис районлараралық ҳәкимшилик судының судьясы Қыпшақбаев Қайрат Муратович

Өзбекстан Республикасы Президенти Ш.М.Мирзиёев 2020-жыл   29-декабрь күни Өзбекстан Республикасы Олий Мажлисине  жоллаған мүрәжәәтнамасында коррупцияға қарсы гүресиўде алдымызда әмелге асырылыўы лазым болған ўазыйпалар ҳаққында тоқтап өтип,коррупцияның ҳәр қандай көринисине бийпарўалық пенен қарамаў күнделикли турмысымыздың ажыралмас бөлегине айланыўы лазымлығы, коррупцияға қарсы гүресиўде барлық мәмлекетлик уйымлар, сиясий партиялар, жәмийетлик шөлкемлер, ғалаба хабар қураллары, ҳәр бир пуқараның дыққатында болыўы зәрүр екенлигин айтып өтти. Сондай-ақ,…

Өзбекстан Республикасы Президенти Ш.М.Мирзиёев 2020-жыл  29-декабрь күни Өзбекстан Республикасы Олий Мажлисине  жоллаған мүрәжәәтнамасында коррупцияға қарсы гүресиўде алдымызда әмелге асырылыўы лазым болған ўазыйпалар ҳаққында тоқтап өтип,коррупцияның ҳәр қандай көринисине бийпарўалық пенен қарамаў күнделикли турмысымыздың ажыралмас бөлегине айланыўы лазымлығы, коррупцияға қарсы гүресиўде барлық мәмлекетлик уйымлар, сиясий партиялар, жәмийетлик шөлкемлер, ғалаба хабар қураллары, ҳәр бир пуқараның дыққатында болыўы зәрүр екенлигин айтып өтти. Сондай-ақ,…