Жаслар бәнтлигин тәмийинлеў ҳәрекетте.

Қараөзектеги “Жаслар дәптерин”деги 3 жасқа жеңиллетилген кредит тийкарында өзин-өзи бәнт етиўи ушын район ҳәкими У.Утамбетов  мотоцикллерди тапсырды. Сондай-ақ 1 жас кепсерлеў жумысларын алып барыўы ушын әсбап үскенелер менен тәмийинленди.