(Ўзбекча) Kursni tamomlagan ayollarga sertifikatlar topshirildi.

Keshiresiz, bul teskt tek Ўзбекча tilinde bar