O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 2-fevraldagi “2018-2022-yillarda aholi punktlarini bosh rejalar bilan ta’minlash, loyiha tashkilotlari faoliyatini yaxshilash, shuningdek, shaharsozlik sohasida mutaxassislar tayyorlash sifatini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3502-sonli qarorida Qoraqalpog‘iston Respublikasining Qorao‘zak tumanidagi “Qorao‘zak” shahar posyolkasining bosh rejasi ishlab shiqildi.

O‘zbekiston Respublikasi Shaharsozlik kodeksining 8, 9, 21 va 6-bob 36-moddasining 3-xat boshiga asos, ishlab chiqilgan bosh reja belgilangan tartipda jamoatchilik ishtirokida muhokamada.