(Ўзбекча) 2022-2026 yillarda respublikaning farmatsevtika tarmog‘ini jadal rivojlantirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida

Keshiresiz, bul teskt tek Ўзбекча tilinde bar