(Ўзбекча) Maktab ta’limini rivojlantirish bo‘yicha ustuvor vazifalar belgilandi

Keshiresiz, bul teskt tek Ўзбекча tilinde bar