(Ўзбекча) O‘zbekiston Respublikasida chorvachilik sohasi va uning tarmoqlarini rivojlantirish bo‘yicha 2022-2026 yillarga mo‘ljallangan dasturni tasdiqlash to‘g‘risida

Keshiresiz, bul teskt tek Ўзбекча tilinde bar