Жасыл макан

Бүгин район ҳәкими орынбасары, районлық жаслар ислери агентлиги, мәлелердеги жаслар жетекшилери менен биргеликте, еки гектар жер майданына ҳәр қыйлы декоратив терек нәллери егилди.
Бул илажға жасларымыз белсене қатнаспақта.