Спорт

Усы жылдың 20-25-апрель күнлери Бухара ўәлаятында спорттың футбол түринен, 2006-2007- 2008-2009 жыллары туўылған жас өспиримлер арасында халықаралық турнир болып өтти.
Жарысқа Қарақалпақстан сайланды командасы қурамына спорт мектебимиз тәрбияланыўшысы Қазбаев Руслан қатнасып, сыйлы 3-орынды ийелеўге мияссар болды.
Жарысқа спортшыны тренер Алламуратов Аллаберди таярлады.