Үгит нәсият жумыслары алып барылмақта.

Қарақалпақ мәмлекетлик университети жанындағы агроэкономика техникумында пуқаралар жыйынлары баслықлары (ақсақаллары) сайлаўын шөлкемлестириў ҳәм өткериўге байланыслы оқыў семинары даўам етпекте.
Семинарға Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институтынан бир қатар оқытыўшылар келип, пуқаралар жыйынлары баслықлары (ақсақаллары) сайлаўын өткериўге көмеклесиўши комиссия баслықлары олардың орынбасарлары менен исши топар ағзаларына сайлаў нызамшылығы бойынша кең түрде түсиниклер берип өтти.
Семинар сораў жуўаплар менен даўам етти.