Ғәрезсизлик гузары мәҳәллеси баслығына және исеним билдирилди.

Бүгинги «Ғәрезсизлик гузары» мәҳәллеси баслығы сайлаўына үш талабан көрсетилип, олар өз сайлаў алды бағдарламаларын сайлаўшыларға таныстырды.
Сайлаў процесси жасырын даўыс жолы менен алып барылып, сайлаў нәтийжеси бойынша, Жубанова Пердегул көпшиликтиң даўысы менен МПЖ баслығы лаўазымына мүнәсип деп табылды.