(Ўзбекча) Standartlashtirish sohasidagi ishlar ko‘rib chiqildi

Keshiresiz, bul teskt tek Ўзбекча tilinde bar