(Ўзбекча) Barcha hokimlar bitiruvchilar bilan shaxsan uchrashadi

Keshiresiz, bul teskt tek Ўзбекча tilinde bar