«Aral teńizi apatshılıǵınıń tásirin saplastırıw ushın jasıl reabilitaciyalaw investiciyalıq joybarı» Qaraózek rayonında

Koreya xalıq-aralıq birge islesiw Agentligi (KOICA) hám Global jasıl ósiw institutı (GGGI) tárepinen qarjılandırılǵan «Aral teńizi apatshılıǵınıń tásirin saplastırıw ushın Qaraqalpaqstan Respublikasın jasıl reabilitaciyalaw investiciyalıq joybarı» tábiyǵıy apatlardan eń kóp jábir kórgen aymaq xalqına járdem kórsetiw, klimattıń ózgeriwine shıdamlı agrobiznes modelleri tiykarında turaqlı kún kóristi támiyinlewge qaratılǵan.

Joybar, Qaraqalpaqstan Respublikası hám Ózbekstan Respublikası Ekologiya hám qorshaǵan ortalıqtı qorǵaw boyınsha mámleketlik komiteti, Human Asia, Green Asia Network , Mámlektlik uyımları menen birgelikte ámelge asırılmaqta.
Joybardı ámelge asırıw, Respublikamızdıń tórt rayonı aymaǵında yaǵnıy Kegeyli, Bozataw, Shımbay, Qaraózek rayonlarında alıp barıladı.
Búgin usı joybar tiykarında bir qatar wákiller kelip, rayon hákiminiń basshılıǵında joybardıń tiykarǵı maqseti, ámelge asıratuǵın jumısları rayon belsendilerine túsindirildi.
Joybardıń tiykarǵı maqseti, Qaraqalpaqstanda klimatqa shıdamlı awıl xojalıǵı menen birge agrobiznestiń qosımsha kún dizbegin jaratıw arqalı tábiyattıń apatshılıq qáwpin azaytatuǵın , azıq-awqat qáwipsizligi menen turmıs sharayatın jaqsılaytuǵın, sonıń menen birge jergilikli xalıqtı turaqlı jumıs orınları menen támiyinlewge járdemlesetuǵın jasıl reabelitaciya, investiciya rejesin islep shıǵıw;
Rayonda kishi biznesti rawajlandırıw, onı qollap-quwatlaw ushın jasıl klimatlıq qarjılandırwdı ámelge asırıw hám qarjı institutlarınıń potencialın arıttırıwdı shólkemlestiriwden ibarat.

Qaraózek rayonı hákimliginiń málimleme xızmeti