Rayondaǵı hár bir máhállede mashqalalar saplastırılmaqta

 

Prezidentimizdiń “Qaraqalpaqstan Respublikası aymaǵındaǵı máhálleler infrastrukturasın jetilistiriw, puqaralardıń turmıs shárayatların elede jaqsılaw, máhállelerdi sociallıq-ekonomikalıq jaqtan rawajlandırıwǵa qaratılǵan baǵdarlamalardıń orınlanıwı hámde bar bolǵan mashqalalardıń nátiyjeli hám tez sheshiliwin támiyinlew haqqında” ǵı qararı qabıl etildi.
Usı qararǵa tiykar, hár bir máhállege 500 mln swmnan pul qarjısı ajıratılıp, qarjılar zárúrli bolǵan mashqalalardıń sheshimi ushın jumsalmaqta.
Rayondaǵı 13 ózin-ózi basqarıw uyımlarınıń usınıslarınan kelip shıǵıp, máhállelerge jámi 6,5 mlrd sum qarjı ajıratılıp, quyash panellerin qurıw, puqaralardıń káwipsizligin támiyinlew maqsetinde kóshelerge gúzetiw kameraları, úy aldı qıytaq jerlerin suwǵarıw ushın suw nasosları hám jańadan elektr leniyaların tartıw, transpormatorlar ornatıw jumısları ámelge asırılmaqta.
Keleshekte, bul aymaqlarda jasawshı xalıqtıń qáwipsizligin támiyinlew hám basqada mashqalaları unamlı sheshilip, awıl xalqınıń turmıs dárejesiniń jaqsılanıwına imkaniyat jaratıladı.

Qaraózek rayonı həkimligi məlimleme xızmeti.