Ulıwma bilim beriw mektepleri aymaqlarında jasawshı mektep jasındaǵı balalardı bilimlendiriw mákemelerine tolıq qamtıp alıw haqqında

Ózbekstan Respublikası Ministrler Kabinetiniń 2017-jıl 15-marttaǵı «Ulıwma orta bilim beriw haqqındaǵı Nızamın tastıyıqlaw haqqında»ǵı 140-sanlı qararınıń 39-bánti, «Bilimlendiriw haqqında»ǵı Nızamnıń 26-,27-,28-,30-statyaları talapların hámde Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń 2022-jıl 14-apreldegi “Prezident bilimlendiriw mákemeleri agentligi sistemasındaǵı qánigelestirilgen mektepler tarmaǵın keńeyttiriw haqqında”ǵı PF-106 sanlı Pármanına tiykarlanıp, Qaraózek rayonı xalıq bilimlendiriw bólimine qaraslı 2-sanlı shet tillerine qánigelestirilgen ulıwma orta bilim beriw mektep imaratı Prezident bilimlendiriw mákemeleri agentligine ótkerilip, Qaraózek rayonı qánigelestirilgen mektep shólkemlestiriletuǵınlıǵın inabatqa alıp

Sh E Sh I M    E T E M E N:

  1. Ózbekstan Respublikası Ministrler Kabinetiniń 2017-jıl 15-marttaǵı «Ulıwma orta bilim beriw haqqındaǵı Nızamın tastıyıqlaw haqqında»ǵı 140-sanlı qararınıń 39-bánti, «Bilimlendiriw haqqında»ǵı Nızamnıń 26-,27-,28-,30-statyaları talapların hámde Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń 2022-jıl 14-apreldegi «Prezident bilimlendiriw mákemeleri agentligi sistemasındaǵı qánigelestirilgen mektepler tarmaǵın keńeyttiriw haqqında”ǵı PF-106-sanlı Pármanına tiykarlanıp, Qaraózek rayonı xalıq bilimlendiriw bólimine qaraslı 2-sanlı shet tillerine qánigelestirilgen ulıwma orta bilim beriw mektep imaratı Prezident bilimlendiriw mákemeleri agentligine ótkerilip, Qaraózek rayonı qánigelestirilgen mektep shólkemlestiriletuǵınlıǵı inabatqa alınsın.
  2. Ulıwma orta bilim beriw mektepleri aymaqlarında jasawshı mektep jasındaǵı balalardı bilimlendiriw mákemelerine tolıq qamtıp alıw boyınsha dislokaciyası 1-qosımshaǵa muwapıq tastıyıqlansın.
  3. Rayonlıq xalıq bilimlendiriw bólimi (A.Kalilayev)ne:

Usı sheshim menen 2-sanlı shet tillerine qánigelestirilgen ulıwma orta bilim beriw mektebine biriktirilgen mikro aymaqtaǵı oqıwshılardı jaqın jaylasqan mekteplerge bólistiriw;

ulıwma orta bilim beriw mektepleriniń aymaqlarındaǵı mektep jasındaǵı balalardıń dizimin óz waqtında alıw;

hár bir mektepte ózine biriktirilgen mikroaymaqtıń dislokaciyası bolıwın támiyinlew;

fizikalıq hám ruwxıy rawajlanıwında nuqsanı bolǵan balalar hám óspirimlerdiń tiyisli arnawlı bilimlendiriw mákemelerinde bilim alıwı ushın shólkemlestiriw jumısların ámelge asırıw wazıypaları tapsırılsın.

  1. Qaraózek rayonı bas arxitektorı (J.Sadıqov)na:

rayondaǵı ulıwma orta bilim beriw mekteplerine bekitilgen aymaqlardan kelip shıǵıp rayon aymaǵınıń dilokaciyasın islep shıǵıw wazıypası júklensin.

  1. Rayon hákiminiń 2020-jıl 10-fevraldaǵı 33-2/2-sanlı qararı óz kúshin joǵaltqan dep tabılsın.
  2. Usı qarardıń orınlanıwın qadaǵalaw wazıypası rayon hákiminiń orınbasarı I.Qosıbaevqa júklensin.

 

 

Ulıwma orta bilim beriw mektep nomeri hám jaylasqan mánzili

Bekitilgen aymaq

1.                    

1-sanlı ulıwma orta bilim beriw mektebi, Esim MPJ, Qaraqalpaqstan kóshesi 49-jay

I.Yusupov, Mamanbiy kóshesiniń shıǵıs tárepi hám onıń aralıǵındaǵı E.Alakóz hám Aydın keleshek kóshesi kesilispesinde jaylasqan Sh.Abdirov, M.Balmaǵanbetov, Gúlistan, Aeroport, Q.Kamalov, Gúlzar, Isbilermen kósheleri hámde Qaraqalpaqstan kóshesiniń batıs tárepi.

2.                    

3-sanlı ulıwma orta bilim beriw mektebi, Qoybaq APJ

Tasjarma, Tóre awıl, Suwshı, Talapshań, Koyshı, Kishi qoybaq elatları.

3.                    

4-sanlı ulıwma orta bilim beriw mektebi, A.Dosnazarov APJ

A.Dosnazarov awılı, Qırq-ırǵaqlı elatlı punktleri.

4.                    

5-sanlı ulıwma orta bilim beriw mektebi, Ak S.Kamalov APJ

Qaratal, Maylı balta, Qazaq jılǵa, Sháwjeli, Qarakól elatlı punktleri.

5.                    

6-sanlı ulıwma orta bilim beriw mektebi, Berdaq APJ

Shayxana kópir, Shir jegen qostamǵalı, Bessarı, Qazayaqlı, Qosanshıǵanaq elatlı punktleri.

6.                    

7-sanlı ulıwma orta bilim beriw mektebi, Berdaq APJ

Tajek, Jangeldi, Qarshıǵalı, Kúlkixojaq, Qarınjegen, Mázin, Mayshı, Shıyıq elatlı punktleri.

7.                    

8-sanlı ulıwma orta bilim beriw mektebi, Mádeniyat APJ

Mádeniyat APJ orayındaǵı kósheler, Belqum elatlı punkti.

8.                    

9-sanlı ulıwma orta bilim beriw mektebi, Mádeniyat APJ

Qumlı xoja awıl, Nurlı jer, Sań murın qıpshaq, Marqa boyı, Sabalaq elatlı punktleri.

9.                    

10-sanlı ulıwma orta bilim beriw mektebi, Berdaq APJ

Qostamǵalı shıptalı, T.Utemuratov, Aqkól, Qayshılı, Atalıq, Jeken kól elatlı punktleri.

10.                

11-sanlı ulıwma orta bilim beriw mektebi, Esimózek APJ

Aqbetkey elatlı punkti.

11.                

12-sanlı ulıwma orta bilim beriw mektebi, Qaraózek APJ

Samat, Aral qızları, Qoshqarbay awılı elatlı punktleri.

12.                

13-sanlı ulıwma orta bilim beriw mektebi, Qaraózek APJ

APJ orayındaǵı kósheler, Qorımlı, Qostamǵalı, Kiyikbay, Baǵı bostan elatlı punktleri.

13.                

14-sanlı ulıwma orta bilim beriw mektebi, A.Dosnazarov APJ

Qara buǵa, T.Qabulov, Qutlı qonıs elatlı punktleri.

14.                

15-sanlı ulıwma orta bilim beriw mektebi, A.Dosnazarov APJ

Qandekli, Juwan qum, Góne esim, Dáwlet oy elatlı punktleri

15.                

16-sanlı ulıwma orta bilim beriw mektebi, Qaraózek PPJ, Gerbish zavod elatlı punkti

Hákim awıl, Sarı iyshan, Aqbetli, Qaramoyın, Gerbish zavod elatlı punktleri

16.                

17-sanlı ulıwma orta bilim beriw mektebi, Ak S.Kamalov APJ

Dawıl kól, Qostam, Írǵaqlı awıl, Sayman awıl elatlı punktleri.

17.                

18-sanlı ulıwma orta bilim beriw mektebi, Berdaq APJ

Qazayaqlı, Qırq hám Kepe awılı elatlı punktleri.

18.                

19-sanlı ulıwma orta bilim beriw mektebi, Quralpa APJ

Kók egis hám Náwpir awılları.

19.                

20-sanlı ulıwma orta bilim beriw mektebi, Quralpa APJ

Teristamǵalı, Qıpshaq, Alǵabas, Bes sarı-qandekli, Sábik, Álim elatlı punktleri.

20.                

21-sanlı ulıwma orta bilim beriw mektebi, Quralpa APJ

APJ orayı, Qanjıǵalı, Batıq kól, Keleshek, Beskempir elatlı punktleri.

21.                

22-sanlı ulıwma orta bilim beriw mektebi, Quralpa APJ

Qoldawlı, Tóreli, Jalǵız qum hám Terbenbes elatlı punktleri.

22.                

23-sanlı ulıwma orta bilim beriw mektebi, Ak S.Kamalov APJ

Shıtlı, Saǵanay, Dileke shoqay, Larbóget elatlı punktleri.

23.                

24-sanlı ulıwma orta bilim beriw mektebi, Mádeniyat APJ

Ótegen Nurmaǵanbetov awıl elatlı punkti.

24.                

25-sanlı ulıwma orta bilim beriw mektebi, Qaraózek APJ

Anna xoja qaramoyın, Búgejeyli, Aral qızları elatlı punktleri

25.                

26-sanlı ulıwma orta bilim beriw mektebi, Esim MPJ, M.Uluǵbek kóshesi.

Ernazar Alakóz hám Qaraqalpaqstan kósheleri kesilispesiniń qubla shıǵıs tárepi. Aydın keleshek hám Qaraqalpaqstan kósheleriniń arqa shıǵıs tárepi.

Abay, Gúlzar, Nur-abat, Esim, Isbilermen,

Amir.Temur, A.Nawayı, Alpamıs, N.Dawqaraev, M.Balmaǵanbetov, Gúlistan, Aeroport, I.Yusupov, Gúlbaǵ, Elabat, Bereket, Nurlı jol, Gúlayım batır, Aq altın, Jaslıq, Shadlıq, Qaratal, Quyashlı el, A.Musaev, Aq jipek, Miyras, Jetkenshek, Xalıqlar doslıǵı, N.Japaqov, M.Uluǵbek, Ayqulaq, Húrliman baqsı, Jipek jolı, Qırıq-qız kósheleri.

26.                

27-sanlı ulıwma orta bilim beriw mektebi, Ak S.Kamalov APJ

Alishep, Qıyat, Xojalar, Qazaq jılǵa elatlı punktleri.

27.                

28-sanlı ulıwma orta bilim beriw mektebi, Qutlı mákan MPJ,  Q.Kamalov kóshesi

Lalazar, A.Óteniyazov kóshesiniń qubla tárepi, Lalazar kóshesindegi kóp qabatlı jaylar, Ernazar Alakóz kóshesindegi kóp qabatlı turaq jaylar, Q.Kamalov kóshesindegi kóp qabatlı turaq jaylar, Kóbeyshúńgúl elatlı punktindegi úlgili jaylar. Qazaq awıl, Turan, Abadan, Jayxun, Parwaz, Náwbahar, Nókis, T.Utemuratov, Nawrız, Qutlı mákan, Qaraqum, Abat jurt, Jańa qonıs, Tájekjap, E.Alakóz kóshesiniń Sh.Abdirov kóshesi menen kesilisken qubla batıs tárepi aralıǵındaǵı kósheler.

28.                

29-sanlı ulıwma orta bilim beriw mektebi, Ak S.Kamalov APJ

Ak S.Kamalov APJ orayınıń ekinshi kóshesi Qazı Mawlik kóshesiniń qubla hám arqa tárepi, Írǵaqlı, Baybura, Atanay elatlı punktleri

29.                

30-sanlı ulıwma orta bilim beriw mektebi, Esimózek APJ

Maylı kól elatlı punkti

30.                

31-sanlı ulıwma bilim beriw mektebi, Berdaq APJ

Gúlbaǵ kóshesi menen Qaraqalpaqstan kósheleri kesilispesiniń arqa batıs tárepi.

Sh.Abdirov, Doslıq, Aral kóshesi.

Ajiniyaz hám Berdaq kósheleriniń shıǵıs tárepi

31.                

32-sanlı ulıwma orta bilim beriw mektebi, A.Dosnazarov APJ

Bay terek elatlı punkti

32.                

33-sanlı ulıwma orta bilim beriw mektebi, Qutlı mákan MPJ, Q.Kamalov kóshesi

A.Óteniyazov kóshesiniń arqa tárepi, Nurlı tań, Jańa bazar, Terbenbes, Bayterek, Aydın jol, Náwshe kósheleri.

Mamanbiy kóshesiniń batıs tárepi tolıǵı menen, onıń E.Alakóz hám Aydın keleshek kóshesi menen kesilisken batıs tárepindegi kósheler. Berdaq hám Ajiniyaz kóshesi eki boyı tolıǵı menen.