(Ўзбекча) Qorao‘zak tumanining Qoraqalpog‘iston Respublikasi bilan solishtirma asosiy iqtisodiy ko‘rsatkichlari (2022 yilning yanvar-iyun oylarida)

Keshiresiz, bul teskt tek Ўзбекча tilinde bar