2023-jılǵı Qaraózek rayonı byudjetin tastıyıqlaw haqqında

Ózbekstan Respublikasınıń 2022-jıl 22-dekabr kúngi “2023-jıl ushın Ózbekstan Respublikasınıń mámleketlik byudjeti haqqında”ǵı nızamı, Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarǵı Keńesiniń 2022-jıl 30-dekabr kúngi «Qaraqalpaqstan Respublikasınıń 2023-jılǵı byudjeti haqqında»ǵı 300/XXXX-sanlı qararına muwapıq Qaraózek rayonı jergilikli byudjetiniń 2023-jılǵı tiykarǵı parametrlerin kórip shıǵıp Xalıq deputatları Qaraózek rayonlıq Keńesi

Sh E Sh I M   E T E D I :

 1. Qaraózek rayonı jergilikli byudjeti dáramatlarınıń 2023-jıldaǵı prognoz kórsetkishleri 1-qosımshaǵa muwapıq;
 2. Qaraózek rayonı 2023-jılǵı jergilikli byudjet qarjıların bólistiriwshilerge ajıratılatuǵın qárejetlerdiń ulıwma sheklengen muǵdarları 2-qosımshaǵa muwapıq;
 3. Ulıwma mámleketlik salıqlardı rayon jergilikli byudjetine ajıratpalar normativleri 3-qosımshaǵa muwapıq;

Bunda, ajıratpa normativleri boyınsha respublika byudjeti menen rayon jergilikli byudjetiniń bólistiriliwi belgilengen tártipte rayonlıq Qaznashılıq bólinbesi tárepinen ámelge asırıw belgilep qoyılsın.

 1. 2023-jıl ushın rayon jergilikli byudjetiniń dáramatları hám de qárejetleriniń sheklengen muǵdarları 4-qosımshaǵa muwapıq;
 2. Qaraqalpaqstan Respublikası respublika byudjetinen rayon jergilikli byudjetine ajıratılatuǵın tártipke salıwshı byudjetler ara transfertler muǵdarları
  5-qosımshaǵa muwapıq;
 3. 2023-jıl Qaraózek rayonı byudjeti saqlawlı qorı muǵdarı 6-qosımshaǵa muwapıq belgilengenligi maǵlıwmat ushın qabıl etilsin.

Rayon byudjetleriniń saqlawlı qorları 2023-jılda tiyisli byudjetler ulıwma qárejetleriniń 1,0 payızınan kem bolmaǵan muǵdarlarda qáliplestiriliwi hámde saqlawlı qorları qárejetleri keshiktirip bolmaytuǵın hám de byudjet dizimi byudjetleri qáliplestiriliwinde aldınnan názerde tutıp bolmaytuǵın qárejetler, sonday-aq, sociallıq-ekonomikalıq turaqsızlıq júzege kelgen jaǵdaylarda ámelge asırılıwı zárúr bolǵan is-ilájlardı qarjılandırıw ushın ajıratılıwı Nızamda belgilep qoyılǵanlıǵı itibarǵa alınsın.

 1. Qaraózek rayonı rayon byudjetiniń 2023-jıl ushın jol qoyılatuǵın eń kem aylanba kassa qárejetleri muǵdarı 7-qosımshaǵa muwapıq maǵlıwmat ushın qabıl etilsin.
 2. Rayon hákimliginiń baslaması menen ámelge asırılatuǵın is-ilájlar ushın talap etiletuǵın qarjılar tiyisliligi boyınsha sol jergilikli byudjetlerdiń orınlanıwı dawamında qáliplesken qosımsha derekler esabınan ámelge asırılıwı qatań belgilep qoyılsın.
 3. Rayon byudjetinde qáliplesken qosımsha dereklerden paydalanıw haqqında qararlar tiyisliliginshe Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarǵı Keńesi hámde qala hám rayonlar Xalıq deputatları Keńesleri tárepinen, rayon hákimligi usınıslarına tiykarlanıp, birinshi gezekte sociallıq taraw mákemeleriniń materiallıq-texnikalıq bazasın bekkemlewge jónelttiriw maqsetinde qabıl qılınadı.
 4. Rayon hákimligi tiyisli byudjetlerdi birinshi náwbette is-haqı hám oǵan teńlestirilgen tólemler, azıq-awqat, dári-dármaq hám kommunal xızmetler qárejetleriniń rejelestiriliwin názerde tutqan halda qáliplestirsin.

Bunda, kórsetip ótilgen qárejet túrlerine durıs qarjı ajıratılǵanlıǵı hám bólistirilgenligine qarjı bólistiriwshilerdiń juwapkershiligi asırılsın.

 1. Rayon hákimligi byudjet dáramatları hám qárejetleri kórsetkishleriniń orınlanıwın támiyinlew, salıq bazasın keńeytiw hámde ekonomikalıq dárejesin asırıw boyınsha zárúr is-ilájlar kórip, byudjet qarjılarınan maqsetli hám nátiyjeli paydalanıwı ústinen qatań qadaǵalawdı ornatıwı ushın tiyisli maǵlıwmatlar kiritsin.
 2. Usı sheshimniń orınlanıwın qadaǵalaw Xalıq deputatları Qaraózek rayonlıq Keńesiniń jergilikli byudjet, ekonomikalıq reformalardı ámelge asırıw, investiciyalar hám isbilermenlikti rawajlandırıw máseleleri boyınsha turaqlı komissiyasına tapsırılsın.

 

 

Xalıq deputatları Qaraózek

Rayonlıq Keńesiniń baslıǵı                                           U.Utambetov

 

 Qaraózek rayonı jergilikli byudjeti dáramatlarınıń 2023-jıldaǵı tiykarǵı prognoz kórsetkishleri

mln.swm

Q/s

Dáramat túrleri

Jámi

I

JÁMI

42 498,9

1

Yuridikalıq táreplerden alınatuǵın payda salıǵı

 

2

Aylanbadan alınatuǵın salıq

400,0

3

Fizikalıq táreplerden alınatuǵın dáramat salıǵı (ITD)

283,0

4

Jeke tártiptegi isbilermenlik penen shuǵıllanıwshı fizikalıq táreplerden alınatuǵın dáramat salıǵı

 

5

Qosımsha qun salıǵı

 

6

Akciz salıǵı, jámi

0,0

7

Yuridikalıq táreplerdiń mal-múlkine salınatuǵın salıq

902,0

8

Fizikalıq táreplerdiń mal-múlkine salınatuǵın salıq

965,0

9

Yuridikalıq tárepler jer salıǵı

4 818,0

10

Fizikalıq táreplerden alınatuǵın jer salıǵı

4 800,0

11

Jer astı baylıqlarınan paydalanǵanlıǵı ushın salıq   (ruda emes materialları)

20 531,0

12

Suw resurslarınan paydalanǵanlıǵı ushın salıq

1 075,0

13

Mámleketlik bajı

 

14

Járiymalar

 

15

Ijara tólemi

 

16

Mámleketlik shólkemlerdiń sap paydasınan dáramat

 

17

Jıyımlar

 

II

Ótkerip beriletuǵın qarjılar

8 739,9

 

Alkogol ónimi aksiz salıǵı

3 535,8

 

Mobil tarmaǵı xızmeti ushın akciz salıǵı

1 516,6

 

Temeki ónimleri ushın akciz salıǵı

3 687,6

III

Transfertler

52 577,8

 

JÁMI QÁREJETLER

95 076,7

2023-jıl ushın Qaraózek rayonı jergilikli byudjetinen birinshi dárejeli byudjet qarjıları bólistiriwshilerge ajıratılatuǵın qarjılardıń sheklengen muǵdarları

mln.swm

Q/s

Kórsetkishler

Swmma

 

Jámi qárejetler

95 077

1.

Xalıqtı sociallıq qollap-quwatlaw qárejetleri – Jámi

62 892

 

Sonnan

 

1.1

Bilimlendiriw

17 410

 

– Mektepke shekemgi bilimlendiriw

4 375

 

– Xalıq bilimlendiriw

13 035

1.2

– kadrlar tayarlaw

–    

1.3

Den sawlıqtı saqlaw

13 559

1.4

Mádeniyat hám sport

4 506

 

Mádeniyat

1 414

 

Sport

3 092  

1.5

Kem támiyinlengen hám kóp balalı shańaraqlarǵa materiallıq járdem pulları

27 370

1.6

Puqaralarǵa jetkizilgen ziyandı qaplaw qárejetleri

1.7

Sociallıq beyimlestiriw orayı

48

2.

Ekonomika qárejetleri

16 150

 

Sonnan

 

2.1

Fermer xojalıqlarınıń buxgalteriya orayı

953  

2.2

Abadanlastırıw qárejetleri

 

   Sonnan

2.2.1

   Abadanlastırıw

9 164

2.2.2

   Jol qárejetleri ushın

3 000

2.3

Suw xojalıǵı ministrligi mákemeleri

1 633  

2.4

Veterinariya komiteti

978

2.5

Jergilikli byudjetlerde hákim járdemshileriniń usınısları menen máhálle infratúzilmesin jaqsılaw qárejetleri

421

3.

Mámleketlik basqarıw organların saqlaw qárejetleri

7 908

 

Sonnan

 

3.1

   Hákimiyat

 

3.2

   Qarjı bólimi

 

3.3

   Deputatlar keńesi

 

3.4

   Máhálle

 

3.5

   Awıl xojalıǵı

 

3.6

   Mádeniyat bólimi

 

3.7

   Xalıq bántligine kómeklesiw orayı

 

4.

Puqaralardıń ózin-ózi basqarıw organların saqlaw qárejetleri

2 745

5.

Saqlawlı qorı

897

6.

Puqaralardıń belsendi qorına

4 485

Hár aylıq saqlanıwı tiyis bolǵan eń kem aylanba kassa muǵdarları

800

 

 

Ulıwma mámleketlik salıqlarınan Qaraózek rayonı jergilikli byudjetlerine ajıratpalar normativi

 

Q/s

Salıq túrleri

%

1

Jeke tártiptegi isbilermenlik penen shuǵıllanıwshı fizikalıq táreplerden alınatuǵın birden bir salıq

100

2

Fizikalıq táreplerdin mal-múlkine salınatuǵın salıq

100

3

Fizikalıq táreplerden alınatuǵın jer salıǵı

100

4

Aylanbadan salıq

100

5

Akciz salıǵı  – benzin, dizel janılǵısı hám gaz realizaciyasınan salıq

 

6

Yuridikalıq táreplerdiń mal-múlkine salınatuǵın salıq

100

7

Yuridikalıq táreplerdiń jer salıǵı

100

8

Suw resurslarınan paydalanǵanlıǵı ushın salıq

100

9

Jıyımlar

 

10

Mámleket unitar kárxanalardıń sap paydasınan ajıratpa

 

 

 

2023-jıl ushın Qaraózek rayonı byudjetiniń dáramatları hám qárejetleri prognozları

mln.swm

Q/s

Rayon atı

Dáramatlar

Qárejetler

1

Qaraózek rayonı

42 498,9

95 077

Jámi

42 498,9

95 077

 

 

Qaraózek rayonı jergilikli byudjetlerine ajıratılatuǵın tártipke salıwshı byudjetler aralıq transfertler muǵdarı

mln.swm

Q/s

Rayon atı

Tártipke salıwshı transfertler

1

Qaraózek rayonı

52 577,8

Jámi

52 577,8

 

Qaraózek rayon jergilikli byudjetiniń saqlawlı qorları muǵdarları

mln.swmda

Q/s

Aymaqlar ataması

Saqlawlı qorları muǵdarı

1

Qaraózek rayonı

897,0

Jámi

897,0

 

 

Qaraózek rayonı jergilikli byudjetlerinde jol qoyılatuǵın eń kem qarjılar muǵdarı

mln.swmda

Q/s

Aymaqlar atı

Muǵdar

1

Qaraózek rayonı

800,0

Jámi

800,0