СУДЬЯ ПУҚАРАЛАР МЕНЕН УШЫРАСТЫ

Жынаят ислери бойынша Қараөзек районы судының баслығы Ж. Алланиязов Қараөзек районы Кәсип-өнер мектебинде  оқытыўшылар ҳәм де “Қутлы мәкән” МПЖ аймағында жасаўшы пуқаралар менен ушырасты. Онда “Өзбекстан Республикасы Президенти Ш.М.Мирзиёевтың  2020-жыл 28-декабрьдеги Олий Мажлиске жоллаған мүрәжаати” ҳәм де “Коррупцияға қарсы гүресиў” “Ҳуқықбузарлықлар ҳәм  жынаятлардың алдын алыў” бойынша мәселелер көрип шығылып, пуқараларға түсиниклер берип өтилди. Ушырасыўда  пуқаралар тәрепинен билдирилген сораўларға тийисли жуўаплар берилди.