Rayon haqqında

                                   Қараөзек районы ҳаққында қысқаша мағлыўмат

 Қараөзек районы 1975-жыл 26-сентябрде шөлкемлестирилген. Қараөзек районы Қарақалпақстан Республикасы аймағының бир бөлеги болып, оның арқа-батысында жайласқан. Район батыстан Шымбай, Кегейли, Нөкис районлары, Арқадан Мойнақ районы, шығыстан Тахтакөпир районы, қубла-шығыстан Беруний районы ҳәм қубла батыстан Әмиўдарья районлары менен шегаралас. Майданы 5,89мың кв.км. Районда бир пасёлка пуқаралар жыйыны, 4 мәҳәлле, 7  аўыл пуқаралар жыйыны бар. Орайы Қараөзек қаласы. 2021-жыл 1-июль ҳалатына район халқы 53, 277  пуқараны қурайды. Соннан 14,9 мың пуқара қалада, 35,4 мың пуқара аўылларда жасайды. Район тийкарынан аўыл хожалығына бийимлескен болып, тийкарынан пахташылық ҳәм ғәллешилик жетистириў менен шуғылланады.

Qaraózek rayonı haqqında qısqasha maǵlıwmat

Qaraózek rayonı 1975-jıl 26-sentyabrde shólkemlestirilgen. Qaraózek rayonı Qaraqalpaqstan Respublikası aymaǵınıń bir bólegi bolıp, onıń arqa-batısında jaylasqan. Rayon batıstan Shımbay, Kegeyli, Nókis rayonları, Arqadan Moynaq rayonı, shıǵıstan Taxtakópir rayonı, qubla-shıǵıstan Beruniy rayonı hám qubla batıstan Ámiwdarya rayonları menen shegaralas. Maydanı 5,89mıń kv.km. Rayonda bir  pasyolka puqaralar jıyını, 4 máhálle, 7 awıl puqaralar jıyını bar. Orayı Qaraózek qalası. 2021-jıl 1-iyul halatına rayon xalqı 53, 277 puqaranı quraydı. Sonnan 14,9 mıń puqara qalada, 35,4 mıń puqara awıllarda jasaydı. Rayon tiykarınan awıl xojalıǵına biyimlesken bolıp, tiykarınan paxtashılıq hám ǵálleshilik jetistiriw menen shuǵıllanadı.