(Qaraqalpaqsha) ДЫҚҚАТ! ЦИРК! ЦИРК! ЦИРК!

Kechirasiz, bu matn faqat Qaraqalpaqsha tilida mavjud