(Qaraqalpaqsha) Respublika úgit-násiyatshı topar aǵzaları Qaraozek rayonında boldı

Kechirasiz, bu matn faqat Qaraqalpaqsha tilida mavjud