(Qaraqalpaqsha) 2022-jılda Qaraózek mámleketlik toǵay xojalıǵınıń toǵay fondı jerlerinde órt qáwipsizliginiń aldın alıw ilajları haqqında

Kechirasiz, bu matn faqat Qaraqalpaqsha tilida mavjud